26 september 2014

Erasmus+ skolsamarbetsprojekt 2014-2016


Idag den 26 september firar vi den Europeiska språkdagen. Här i Botby grundskola känns det extra fint att kunna fira Europas mångfald av språk och kulturer eftersom vi i går fick det glädjande beskedet att vårt Erasmus+ skolsamarbetsprojekt (Erasmus Minus Bullying. Practices in Prevention and Intervention in European Schools) har blivit godkänt. Detta innebär att vi tillsammans med nio skolor i Europa (Belgien, Bulgarien, Grekland, Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Turkiet och Tyskland) under läsåren 2014-2015 och 2015-2016 kommer att jobba med mobbningsförebyggande arbete med tyngdpunkt på elevmedverkan. Höjdpunkten under detta läsår blir 4-9.5 2015 då vi kommer att ha besök av 18 lärare och 18 elever från våra partnerskolor.

Glädjande många elever har visat intresse för EMB projektet och därför har vi idag grundat en Erasmus+ klubb.  Alla elever i åk 7-9 som på ett eller annat sätt vill delta i det internationella projektet är välkomna att delta i klubbens möten. Följ med våra mötestider på anslagstavlan mellan rum 2 och 3 samt här på Botbybloggen högst uppe under balken Erasmus + klubben.

Språkdagen till ära hade vi rastaktiviteter med franska sånger, en frågesport om språk på engelska och på matrasten färgade vi de tio projektländernas flaggor.
GRATTIS till Hannah och Michelle i klass 9C som delar vinsten i den svåra frågesporten med 6/11 poäng!

Vänligen kontakta Gun Sandholm eller Barbro Setälä per Wilma om du har frågor angående EMB projektet!

17 september 2014

7 b på besök i Tofsvipans naturskola i Vik
Här är vi i fågeltornet och tittar på fåglar. Vi använde kikare när vi tittade på fåglar. På strandängen i Viks naturskyddsområde såg vi svanar, gräsänder och fiskmåsar.Här äter vi vår skolmatsäck. Alla skräp måst vi återvinna och sortera i naturskolan. Kikarna som syns på bilden använde vi till att titta på fåglar i fågeltornet. Sebastian och Touko tyckte att höjdpunkten på utfärden var matpausen.
Här fångar vi ryggradslösa djur. Vi fångar dem med en håv. Djuren samlades i en låda. Vi grävde djuren med en sked från håven och  såg många olika ryggradslösa djur.På denna bild är vi vid ett dike i Vik och håvar plankton. Vi sätter planktonen i glasburkar  så att vi senare kan titta på dem i mikroskop i naturskolan.


Här är vi är i Tofsvipans naturskola i klassrummet. Vi arbetar med mikroskop och planktonprov. Kerstin var med och hjälpte oss. Vi såg en ”kräfta” som sen visade sig vara en insektlarv.
Det var kiva och roliga uppgifter!

 

12 september 2014

idrottsprofil: paddling

Torsdagen den 11/9 och fredagen den 12/9 var några elever och paddlade i Nordsjö. Eleverna tillhör de i åk 8 och åk 9 som valt idrottsprofilen som tillvalsämne. Paddlingen utgick från Kallvik. Bilderna är ifrån fredagens paddling med åk 8. 

 Under paddlingen fanns det några elever som inte kunde låta bli varandra. Det hela slutade således med att dessa elever fick avsluta paddlingsturen med kajakbrottning, där någon stackare sedan hamnade i vattnet.