25 augusti 2016

Dance off

Vecka 33 ordnade 9c dance-off turnering som rastaktivitet för hela skolan, vilket gick ut på att klasserna koreograferade en dans till valfri sång och tävlade mot varandra. Det var en succé enligt 9c fastän i början alla var lite blyga. De flesta klasserna hade fina koreografier och kreativa danser. 
  
Finalen var på fredagen och där tävlade 9a, 9b, 9d och 9e. 9d kom på första plats med en väldigt rolig dans. De fick nästan hela skola med och dansa. Alla verkade ha skoj och det var det som var meningen med hela grejen.


- Ella 9c -

24 augusti 2016

Utlysning av Skolfreden för läsåret 2016 – 2017

Alla är lika värdefulla
Är någon mera värdefull för att hen har dyrare kläder?
Är någon mera värdefull om hen är populär eller om hen har bättre vitsord?
Är någon egentligen perfekt?
Nej, för alla är lika mycket värda.
Temat för det här årets skolfred är ”Alla är lika värdefulla”.
Det betyder att man ska uppskatta olikheter och inte acceptera diskriminering av något slag. I praktiken betyder detta att skolorna under det här skolåret kommer att ordna temadagar och träffar som förbättrar gemenskapen.
Om varje elev strävade efter att vara ärlig, hjälpsam, rättvis, förstående, kärleksfull, snäll och pålitlig skulle skolan bli ett bättre ställe där alla får känna sig värdefulla.
Om var och en ser till att inte mobba kommer mobbningen att upphöra.
Alla borde bli bemötta på samma sätt oavsett modersmål eller hudfärg.
Ingen får bli utstött för att hen är annorlunda.
Alltså: Kom ihåg att alla skall få vara med!
Våga stå upp och våga säga ifrån om någon blir mobbed.
Alla är lika värdefulla!
 


                              Texten lästes upp av Mats Helkamo 9c och Lotta Simpura åk 6.

18 augusti 2016

Rändernas riddare

I Botby var Rändernas riddare på plats då skolan började! Man kunde anmäla sig som riddare via e-post eller via Wilma.
 
Vid Botby grundskola på Blomängsvägen är trafiken livlig då skoldagen börjar. Både bilister och cyklister bör se upp med hastigheten då det är mycket trafik och många som kommer till skolan.
 
En av våra riddare var Veronica Hertzberg, svenska sektionens ordförande.

 

 
Mera info om Rändernas riddare kan du hittar du på adressen: http://raitaritarit.fi/randriddarna/

10 augusti 2016

Planeringsdag för lärarna

Det nya läsåret börjar med planeringsdag för lärarna. Det här läsåret är det mycket nytt på gång. Den nya läroplanen tas i bruk och flera projekt startar. Intressant och intensivt hela dagen! Den här gången planerade vi i inspirerande och naturskön miljö i Nordsjö på Villa Vuosanta. Vi är nu väl förberedda inför skolstarten och det nya läsåret!

Janika