17 augusti 2017

Startdagar åk 7

Här i Botby grundskola inleder eleverna i årskurs 7 sin högstadietid med två startdagar. Eleverna kommer från flera olika lågstadieskolor i östra Helsingfors och därför är det viktigt att från första början bli bekant med sina nya klasskamrater och tillsammans jobba för att alla skall känna sig trygga i den nya skolan.

Här nedan berättar klass 7C i ord och bild vad de har fått vara med om under sina startdagar i skolans närmiljö och främst i Nordsjö.


Hela årskurs 7 samlades först på sandplanen bredvid skolan. Vi ställde oss i en stor ring i olika ordningar, t.ex i längdordning.


Efter det hade vi en springlek och sedan speed-dating.

Efter det åkte vi klassvis med metro till Nordsjö där vi skulle hitta fram till fyra stationer med hjälp av en karta.

Första stationen i Nordsjö var att man skulle vända en pressu som hela klassen stod på.


På andra stationen skulle vi hitta saker som började på varenda bokstav i alfabetet. Vi hittade bl.a växter, rostiga föremål och rosk.

Piraja havet var lätt. Man skulle gå över gräset med "safepads". Klass 7C var snabbast, alltså vi!

På Unkan hade vi filtleken. Det var en filt i mitten mellan två lag, hälften och andra hälften av klassen. Sen skulle man gissa vem som är på andra sidan.


Vi skulle bygga en legomodell genom att en i gruppen berättade hur den skulle se ut.

Vi hade dragkamp på Solviksstranden. Det var olika klasser mot varandra och flickorna mot pojkarna.

I Nybondas grillade vi korv och vi fick också saft.

Torsdagen 17.8


katt och hundleken
Vi blev uppdelade i två lag, katt och hund. När ledaren skrek "hund" skulle hundarna jaga katterna och tvärtom.


Vi skulle bygga en flotte av tre kanoter, rep och trädbalkar. Vi skulle paddla runt en boj. Vi tävlade mot de andra klasserna i årskurs 7.

Vi lekte också en lek som hette Gambo och det var roligt. Krista vann leken.