28 augusti 2013

Åt skogen med niorna!

                                                                                                                   konstnär: Kent Söderström

14 augusti 2013

Gott nytt läsår 2013-2014!

Välkomna tillbaka till skolan! Efter en solig och varm sommar tror jag att vi alla i Botby, både elever från förskolan till årskurs 9 och alla lärare, är fulla av energi att börja skolarbetet.

Detta läsår kommer Botby grundskola att jobba speciellt mycket med temat Trivsel, hälsa och säkerhet. Eleverna i de olika årskurserna kommer att arbeta med temat på olika sätt. I skolan med egna lärare, ibland tillsammans med inbjudna gäster och också genom att göra besök utanför skolan.

Att vi rör oss tryggt i trafiken är viktigt för oss alla. Både elever och vuxna behöver så här på hösten när vardagen kör igång komma ihåg att reservera tilltäckligt med tid för skol- och arbetsvägen! Rör er lugnt i trafiken. De som får skjuts till skolan skall bli avlämnade vid skolan vid Blomängsvägen (parkeringsplatsen är för trång för att ni skall kunna köra in på den). Ni som kommer med cykel eller moped kör in sakta på skolgården!

Trivsel, hälsa och välmående handlar mycket om att sköta bra om sig själv. Efter sommarlovet är vi tillbaka i våra tidiga morgonrutiner. Jag tror att vi alla behöver påminna oss om att lägga oss i tid på kvällen så att vi är utvilade och pigga på morgonen då vi kommer till skolan.

Jag önskar alla en riktigt bra skolstart och följ med här på bloggen vad som händer i vår skola!
Janika Wagner
rektor
Botby grundskola

Rektor Janika Wagner (till höger) och ungdomsledare Janni Elfving önskar eleverna välkomna till det nya läsåret