19 augusti 2015

Utlysning av skolfreden läsåret 2015-2016

Torsdagen den 20 augusti samlades hela skolan på ”kullen” för att inleda utlysandet av skolfreden.

 

FS – åk.6 hade pysslat färggranna vänskapsarmband åt de äldre eleverna.
Som tack fick de yngre såväl kramar som berömmande ord.

 
 
När alla hade fått sina vänskapsarmband fortsatte tillställningen i gymnastiksalen.
Kajsa Salorinne från trean och Tobina Toivonen  från 9A  utlyste skolfreden för läsåret genom att läsa en text som uppmanar oss alla att visa vänlighet och tolerans gentemot varandra.

 Välkommen att fira Skolfredens 25-årsjubileum! Temat för det nya läsåret är "Starka tillsammans".

Vi tycker att temat kan betyda många olika saker: Vi ska inte bara tänka på oss själva, utan också på andra. Vi ska inte lämna någon utanför, utan låta alla vara med. Tillsammans kan man påverka saker mer än om man är ensam, också på annat håll än i skolan. Man kan tänka på att låta alla vara med på fritiden, på jobbet och i samband med hobbyer. Vi vill att var och en ska våga säga sin åsikt, både bland vänner och i andra sammanhang. Vi tycker att det är viktigt att man kan komma överens med alla, också med dem man inte gillar.
 
Ingen kan vinna en fotbollsmatch ensam, utan för det behövs alla i ett fotbollslag. Och det är inte bara i fotboll man behöver andra, samma gäller var du än befinner dig bland andra människor.
 
Därför undrar vi om vi kunde utmana oss själva och varandra: Kan vi ge varandra ett leende, en kram och hålla varandra i handen? Är vi tillräckligt modiga för att ingripa då någon blir mobbad? Kan vi få slut på mobbningen? Vad tycker ni, klarar vi det? - "Javisst! "
 


 
Och vad passade bättre efter det än att vi alla tillsammans sjöng den vackra och rofyllda låten ”Vilken underbar värld” (What a wonderful world).
Tillställningen avslutades med en dikt om vänskap – någonting som är viktigt för oss alla.
Den lästes av Emma, Nooa och Valter från åk.5.
 

Låt oss önska oss skolfred
(Henrik Lampikoski utifrån sången "Koulurauhaa toivotaan" av Tuua Pietilä)

Goda vänner delar mycket med varandra,
mycket som man inte skulle anförtro åt andra.
Men utanför ska ingen tvingas stå,
för hellre är man väl åtminstone två?
Om detta är det mål vi nu vill nå,
så låt oss önska oss skolfred!

Skolfred för alla
runt om i vårt land!
Till det vill vi er kalla:
Knyt flera vänskapens band!
I klassen vill vi trivas, på rasterna glatt leka
och aldrig någon enda vårt muntra sällskap neka,
så låt oss önska oss skolfred!

Ibland blir någon utanför,
Sådant ingen lycklig gör.
Den mår bättre som sig öppna kan
inför en vän så god så sann.
Den vännen kan vi alla vara,
om vi vill på kallet svara:
Så låt oss bygga vår skolfred!

 

                    Med hopp om ett lugnt, tryggt och härligt skolår!