26 september 2013

Europeiska språkdagen


Idag firar vi den Europeiska språkdagen!
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg. Tanken är att öka kunskapen om flerspråkigheten i Europa och att uppmuntra européer att lära sig nya språk. Då vi studerar ett främmande språk lär vi oss inte bara ord, uttryck  och grammatik; vi bekantar oss också med målspråkets seder och bruk. På så sätt har vi lättare att kommunicera och förstå varandra bättre.

Under läsåret 2013-2014 kommer eleverna i klasserna 7A, 7B och 8E att samarbeta med en skola från Tjeckien (Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory!) och vi kommer att få besök av skolans engelskalärare Jiřina Helíšková veckan före sportlovet. Idag läste vi de vykort som de tjeckiska eleverna skickat oss och hade en liten frågesport om språk i klass 8E.

klasserna 7A och 7B 

 klass 8E

I årskurs 9 har vi lärt oss idiomatiska uttryck med kroppsdelar - "Body idioms". För att minnas dem bättre har elever i klasserna 9C och 9E gjort teckningar och collage till idiomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar