11 februari 2015

Vändagsjippo för hela skolan!

Planscher kring temat Vänskap åk 6 - 9E 

På initiativ av Blområdet (åk 0-6) och Elevkårens styrelse (åk 7-9) arrangerades idag på förmiddagen ett vändagsjippo som blev mycket lyckat. Så småningom kommer vi att få ta del av all den verksamhet och energi som flödade då små och stora elever fick jobba tillsammans.

Indelningen av grupperna var följande:

0A- 7A            
0B - 7B
Sagoprojektet i klasserna 1Bb och 7C
1Ba - 7C sagoprojekt
1Bb - 7D sagoprojekt
1A - 7E
2A - 8A
2Ba - 8B
2Bb - 8C
3A - 8D
3B - 8E
4 - 9A
5A - 9B
5Ba - 9C
5Bb - 9D
6 - 9E      plansch eller drama kring temat vänskap



åk 6- klass 9E


Eleverna i åk 6 och klass 9E fick arbeta med temat vänskap. Eleverna 
arbetade i par och fick endera göra en plansch eller ett drama kring vänskap.
Här är planscherna: 
  


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar