24 augusti 2016

Utlysning av Skolfreden för läsåret 2016 – 2017

Alla är lika värdefulla
Är någon mera värdefull för att hen har dyrare kläder?
Är någon mera värdefull om hen är populär eller om hen har bättre vitsord?
Är någon egentligen perfekt?
Nej, för alla är lika mycket värda.
Temat för det här årets skolfred är ”Alla är lika värdefulla”.
Det betyder att man ska uppskatta olikheter och inte acceptera diskriminering av något slag. I praktiken betyder detta att skolorna under det här skolåret kommer att ordna temadagar och träffar som förbättrar gemenskapen.
Om varje elev strävade efter att vara ärlig, hjälpsam, rättvis, förstående, kärleksfull, snäll och pålitlig skulle skolan bli ett bättre ställe där alla får känna sig värdefulla.
Om var och en ser till att inte mobba kommer mobbningen att upphöra.
Alla borde bli bemötta på samma sätt oavsett modersmål eller hudfärg.
Ingen får bli utstött för att hen är annorlunda.
Alltså: Kom ihåg att alla skall få vara med!
Våga stå upp och våga säga ifrån om någon blir mobbed.
Alla är lika värdefulla!
 


                              Texten lästes upp av Mats Helkamo 9c och Lotta Simpura åk 6.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar