26 september 2014

Erasmus+ skolsamarbetsprojekt 2014-2016


Idag den 26 september firar vi den Europeiska språkdagen. Här i Botby grundskola känns det extra fint att kunna fira Europas mångfald av språk och kulturer eftersom vi i går fick det glädjande beskedet att vårt Erasmus+ skolsamarbetsprojekt (Erasmus Minus Bullying. Practices in Prevention and Intervention in European Schools) har blivit godkänt. Detta innebär att vi tillsammans med nio skolor i Europa (Belgien, Bulgarien, Grekland, Italien, Polen, Rumänien, Spanien, Turkiet och Tyskland) under läsåren 2014-2015 och 2015-2016 kommer att jobba med mobbningsförebyggande arbete med tyngdpunkt på elevmedverkan. Höjdpunkten under detta läsår blir 4-9.5 2015 då vi kommer att ha besök av 18 lärare och 18 elever från våra partnerskolor.

Glädjande många elever har visat intresse för EMB projektet och därför har vi idag grundat en Erasmus+ klubb.  Alla elever i åk 7-9 som på ett eller annat sätt vill delta i det internationella projektet är välkomna att delta i klubbens möten. Följ med våra mötestider på anslagstavlan mellan rum 2 och 3 samt här på Botbybloggen högst uppe under balken Erasmus + klubben.

Språkdagen till ära hade vi rastaktiviteter med franska sånger, en frågesport om språk på engelska och på matrasten färgade vi de tio projektländernas flaggor.
GRATTIS till Hannah och Michelle i klass 9C som delar vinsten i den svåra frågesporten med 6/11 poäng!

Vänligen kontakta Gun Sandholm eller Barbro Setälä per Wilma om du har frågor angående EMB projektet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar