14 oktober 2014

Erasmus Minus Bullying partnerländer på kartan

Eleverna i åk 7-9 har börjat bekanta sig med partnerländerna i Erasmus Minus Bullying projektet under lektionerna i engelska. Vi har prickat in de tio länderna på kartan i flaggornas färger och satt ut huvudstaden och partnerskolans hemstad. Stort tack till Sara i klass 8D som gav sitt arbete för publicering! Erasmus Minus Bullying har nu en egen bloggsida där du kan följa med hur arbetet framskrider.
http://oureramus.blogspot.fi SE LÄNKLISTAN TILL HÖGER!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar