3 oktober 2015

EMB: Storybird

Erasmus Minus Bullying projektveckan 4-8 maj 2015 förde med sig en hel del mobbningsförebyggande arbete som är värt att lyfta fram för allmänheten. En workshop gick ut på att skriva dikter med hjälp av Storybird och temat var vänskap och tolerans. Många tack till modersmålslärare Hanna Lundström som handledde ungdomarna. Resultatet är imponerande med tanke på att många av ungdomarna hade svårt att kommunicera på engelska och fick ta Google translate till hjälp då de kommunicerade och dessutom är tillgången till ord ganska begränsad inom programmet. Fint jobbat!
                         
                                
                               
                                                

                                   
                                                

                                           

                                                 


                                                   


                                                   


                                                  

                                                    


                                                  


                                             

                                            

                                             Inga kommentarer:

Skicka en kommentar